Society Building

Christmas 2019

Prakruthi Day 2020

Shreya,Manasvi,Tanvi-Prakruthi Day 2020

Kannan-Prakruthi Day 2020

Athulya-Prakruthi Day 2020

Dinesh-Prakruthi Day 2020

Mohammed-Prakruthi Day 2020

Hamna-Prakruthi Day 2020

Bio-Diversity Presentation- Shreya,Manasvi,Tanvi

Shweta- Prakruthi Day 2020